Over de St. Antoniuskerk te Zwartemeer

Welkom op de website van de St. Antonius van Padua kerk te Zwartemeer. In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

Zondag 28 juli

 

Zondag 28 juli

Heilige Mis 17.00 uur   

10e Zondag na Pinksteren

door E.H. Steenbergen

 kleur: Groen 

Zondag 18 augustusZondag: 18 augustus

Heilige Mis 17.00 uur   

13e Zondag na Pinksteren

door E.H. Steenbergen

 kleur: Groen 

 


Doordat gastpriester pater Christiaan Hänchen door zijn Schepper
tot het Eeuwig Leven is geroepen vallen er twee missen in de maand weg.
Dit betekent dat er voorlopig maar 1 Heilige Mis in de maand zal zijn.

Wij vragen u om pater Christiaan Hänchen in uw gebeden mee te nemen.