Over de St. Antoniuskerk te Zwartemeer

Welkom op de website van de St. Antonius van Padua kerk te Zwartemeer. In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

De Maria antifonen


Het is een goed gebruik in onze kerk om tijdens de mis of voor de mis Maria te eren door een Maria antifoon te zingen.  Deze Maria-antifonen zijn een speciaal soort antifonen en vormen zelfstandige gezangen, los van een psalmodie. In het getijdengebed worden de completen besloten met een van de vijf antifonen, naargelang het kerkelijk jaar. De vijf Maria-antifonen zijn:

 • Alma Redemptoris Mater

  Alma Redemptoris Mater (‘Verheven Moeder van de Verlosser’) is een van de vijf Maria-antifonen die in de Getijden worden gezongen ter afsluiting van de Completen. In de antifoon wordt de Heilige Maagd om ontferming gesmeekt. Het wordt na de Completen gezongen vanaf de eerste zondag van de Advent tot Maria Lichtmis op 2 februari
  Tijdens de laatste week van de Advent worden in combinatie met het Magnificat de zeven zogeheten O-antifonen gezongen.

 • Ave Regina Caelorum

  Ave Regina Caelorum (‘Wees gegroet, Gij Koningin der Hemel’) In dit gezang wordt de Heilige Maagd geëerd als koningin. De antifoon wordt afgesloten met een bede en een gebed. Het wordt na de completen gezongen vanaf Maria Lichtmis tot Witte Donderdag.

 • Regina caeli

  Het Regina Caeli is een poëtisch gebed dat wordt gebeden en gezongen in de Paastijd. Het is een ode aan Maria, de Koningin van de Hemel en de Moeder van de Verrezen Christus.
  Het Regina Caeli (soms ook geschreven als Regina Coeli) is een eeuwenoud kerkgezang van het type antifoon. Het Regina Caeli wordt in de rooms-katholieke liturgie gezongen in het Officie, en wel gedurende de Paastijd als afsluiting van de Completen.

 • Salve Regina

  In het Salve Regina  wordt de Heilige Maagd geëerd als Koningin en als Moeder der Barmhartigheid. Het wordt na de Completen gezongen tussen Drievuldigheidszondag tot de eerste zondag van de Advent

 • Sub Tuum Praesidium

  Sub tuum praesidium (‘Onder uw bescherming’) is het oudste Maria-antifoon die in elk geval al in de derde eeuw na Christus bekend was. Het is de eerste Christelijke tekst waarin Maria wordt aangeduid als ‘Moeder van God’.

  Anders dan de vier andere Maria-antifonen heeft het Sub tuum praesidium geen vaste plaats in het kerkelijk jaar. De overige antifonen worden in de Getijden steeds gezongen aan het einde van de Completen.