Over de St. Antoniuskerk te Zwartemeer

Welkom op de website van de St. Antonius van Padua kerk te Zwartemeer. In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

 


Doordat gastpriester pater Christiaan Hänchen door zijn Schepper
tot het Eeuwig Leven is geroepen vallen er twee missen in de maand weg.
Dit betekent dat er voorlopig maar 1 Heilige Mis in de maand zal zijn.

Wij vragen u om pater Christiaan Hänchen in uw gebeden mee te nemen.