Over de St. Antoniuskerk te Zwartemeer

Welkom op de website van de St. Antonius van Padua kerk te Zwartemeer. In de St. Antoniuskerk wordt sinds 2003 uitsluitend nog de Goddelijke Liturgie van het Heilig Misoffer volgens de Klassieke Romeinse Ritus – ook wel aangeduid als Tridentijnse Liturgie – aangewend. Deze Liturgie geschiedt – behalve de verkondiging van het Woord Gods - in het Latijn.

Maria liederen

Immaculata
De tekst is iets anders dan op het muziekblad


 Maria te minnen

U, rozenkrans bemin ik

Wees gegroet o sterre


Gekomen is uw lieve mei